1. blot

  blot, offer i fornnordisk religion, med syfte att vinna gudarnas välvilja och förmå dem att uppfylla offrarens önskemål.
 2. blot

  blot subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blot-et
  Svensk ordbok
 3. Blot-Sven

  Blot-Sven, kung i delar av Sverige på 1080-talet.
 4. blotting

  blotting, grupp viktiga analysmetoder inom molekylär­biologi och molekylärgenetik.
 5. blottning

  blottning, i geologin mindre område där berggrunden ej täcks av lösa jordlager.
 6. blottare

  blottare, exhibitionist, person med (tvångsmässigt) sexuellt behov att blotta sitt könsorgan (oftast för personer av motsatt kön).
 7. blota

  blo`ta verb ~de ~t ORDLED: blot-ar SUBST.: blotande, blotning; blot
  Svensk ordbok
 8. blott

  3blott [blåt´] adj., best. f. ~a
  Svensk ordbok
 9. blottare

  blottare [blåt`-] subst. ~n äv. blottarn, plur. ~, best. plur. blottarna ORDLED: blott-ar-en
  Svensk ordbok
 10. blotta

  1blotta [blåt`a] verb ~de ~t ORDLED: blott-ar SUBST.: blottande
  Svensk ordbok