1. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.

 2. blue note

  blue note, en tonhöjd mellan tonerna i ett tempererat tonsystem.
 3. Blue Mountains

  Blue Mountains är ett bergsområde i östra Australien, nära Sydney.

 4. russian blue

  russian blue, dansk-brittisk korthårig kattras i raskategori III.
 5. Bluetooth

  Bluetooth ®, standard för radioförbindelser på mycket kort håll.
 6. blue baby

  blue baby, spädbarn med medfött, allvarligt hjärtfel som leder till cyanos, dvs. blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor, beroende på dålig syrsättning av blodet.
 7. rhythm & blues

  rhythm & blues, R & B, r’n’b, amerikansk musikstil som utvecklades av afroamerikanska musiker på 1940-talet.

 8. Blue Mountains

  Blue Mountains, bergsområde i nordöstra Oregon i USA.
 9. bluegrass

  bluegrass, en form av countrymusik, vanligen utförd i snabbt tempo på akustiska instrument och med stämsång.
 10. bluegrass

  bluegrass, engelskt namn på dels buffelgräs, dels arter av grässläktena gröen och svinglar.