1. blya

  bly`a verb ~de ~t ORDLED: bly-ar SUBST.: blyande
  Svensk ordbok
 2. blyackumulator

  blyackumulator, elektrisk ackumulator med elektroder av bly och blydioxid och med svavelsyra som elektrolyt.
 3. blyackumulator

  bly`ackumulator subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: bly--ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok
 4. blyaska

  bly`aska subst. ~n ORDLED: bly--ask-an
  Svensk ordbok