1. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 2. blyvatten

  bly`vatten subst. blyvattnet ORDLED: bly--vatt-net
  Svensk ordbok
 3. blyättika

  bly`ättika subst. ~n ORDLED: bly--ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 4. blysocker

  bly`socker subst. blysockret ORDLED: bly--sockr-et
  Svensk ordbok