1. blyackumulator

  blyackumulator, elektrisk ackumulator med elektroder av bly och blydioxid och med svavelsyra som elektrolyt.
 2. blyackumulator

  bly`ackumulator subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: bly--ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok
 3. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 4. ackumulator

  ackumula`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok