1. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 2. metallåtervinning

  metallåtervinning, användning av metallskrot för framställning av nya material.
 3. antimon

  antimon, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15 (kvävegruppen), kemiskt tecken Sb (av latin stibium).

 4. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 5. Dreamliner

  Dreamliner, Boeing 787, amerikanskt trafikflygplan för långdistansrutter som sattes i reguljär trafik 2011.