1. galvaniskt element

  galvaniskt element, galvanisk cell, elektrokemisk cell som kan leverera elektrisk ström till omgivningen, samtidigt som det sker en kemisk reaktion i cellen (en oxidation vid cellens anod, i detta fall minuspolen, en reduktion vid dess katod, i detta fall pluspolen).
 2. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 3. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 4. Waldemar Jungner

  Jungner, Waldemar, 1869–1924, ingenjör och uppfinnare.
 5. Walther Nernst

  Nernst, Walther, född 25 juni 1864, död 18 november 1941, tysk fysiker och kemist, professor i Göttingen i fysik 1891–94 och i fysikalisk kemi 1894–1905, professor vid universitetet i Berlin i fysikalisk kemi 1905–22 och i experimentalfysik 1924–33, föreståndare för Physikalisch-technische Reichsanstalt 1922–24.