1. saturnism

  saturnism, gammal benämning på blyförgiftning.
 2. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 3. tetraetylbly

  tetraetylbly, blytetraetyl, (C 2H 5) 4Pb, extremt giftig vätska som utgör en av de aktiva komponenterna i blyhaltig bensin.
 4. Otto Tachenius

  Tachenius, Otto, född ca 1620, död 1700, tysk läkare, från början av 1650-talet verksam i Venedig.
 5. kristallglas

  kristallglas, kvalitetsbeteckning för konst- och hushållsglas (oftast dekorerat genom slipning eller gravering) av hög kvalitet.
 6. sickativ

  sickativ, torkmedel som påskyndar torkförloppet hos oxidativt torkande målningsfärger och lacker genom att fungera som katalysator.
 7. bly–blydatering

  bly–blydatering, åldersbestämning av bergarter och mineral, utgående från förhållandena mellan blyisotoper.
 8. blyglas

  blyglas, benämning på glaskvaliteter som innehåller bly.
 9. Hans Kopfermann

  Kopfermann, Hans, 1895–1963, tysk fysiker, professor i Kiel 1937–42, i Göttingen 1942–53 och Heidelberg från 1953.
 10. HPC

  HPC, High density Projection Chamber, den centrala elektromagnetiska kalorimetern i DELPHI-experimentet vid CERN:s LEP-accelerator.