1. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 2. metallåtervinning

  metallåtervinning, användning av metallskrot för framställning av nya material.
 3. saturnism

  saturnism, gammal benämning på blyförgiftning.
 4. blyglas

  blyglas, benämning på glaskvaliteter som innehåller bly.
 5. tetraetylbly

  tetraetylbly, blytetraetyl, (C 2H 5) 4Pb, extremt giftig vätska som utgör en av de aktiva komponenterna i blyhaltig bensin.
 6. fotosättning

  fotosättning, grafisk teknik där den typografiskt behandlade texten framställs på film eller ljuskänsligt papper för vidare reproteknisk bearbetning till tryckplåt för offset, djuptryck eller annat förfarande.
 7. sickativ

  sickativ, torkmedel som påskyndar torkförloppet hos oxidativt torkande målningsfärger och lacker genom att fungera som katalysator.
 8. bly–blydatering

  bly–blydatering, åldersbestämning av bergarter och mineral, utgående från förhållandena mellan blyisotoper.
 9. Hans Kopfermann

  Kopfermann, Hans, 1895–1963, tysk fysiker, professor i Kiel 1937–42, i Göttingen 1942–53 och Heidelberg från 1953.
 10. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.