1. glas

  glas är ett oftast genomskinligt material.
 2. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 3. kristallglas

  kristallglas, kvalitetsbeteckning för konst- och hushållsglas (oftast dekorerat genom slipning eller gravering) av hög kvalitet.
 4. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 5. plåster

  plåster, självhäftande förband.
 6. keramik

  keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
 7. plumbikon

  plumbikon, elektronrör (s.k. kamerarör) för upptagning av bilder för television.
 8. blykristall

  blykristall, glaskvalitet av engelskt ursprung, lanserad av George Ravenscroft 1675.
 9. blyglas

  blyglas, benämning på glaskvaliteter som innehåller bly.
 10. fritta

  fritta, mellanprodukt vid viss keramisk tillverkning: en blandning av keramiska råmaterial smälts, varefter smältan snabbt kyls i vatten eller luft ( frittning) till ett granulerat glas.