1. blyspröjs

  blyspröjs, benämning på profiler av blymetall för infattning av mindre, oftast oregelbundet formade skivor av glas.
 2. blysåpa

  blysåpa, gammal benämning på linoljesyrans blysalt, som bildas vid torkning av kokt linolja till vilken bly( II)oxid tillsatts som sickativ.
 3. blyspets

  blyspets, den främre, omantlade delen av en kula som är avsedd för jaktammunition.
 4. Blysmus

  Blysmus, det vetenskapliga namnet på ett halvgrässläkte med bl.a. plattsäv.
 5. blysocker

  blysocker, äldre benämning på bly( II)­acetattrihydrat, Pb(CH 3COO) 2·3H 2O, som har en söt smak men är mycket giftig.
 6. blystöpning

  blystöpning har använts inom folkmedicinen såväl i diagnostiskt som i terapeutiskt syfte.

 7. blysalva

  bly`salva subst. ~n ORDLED: bly--salv-an
  Svensk ordbok
 8. blysocker

  bly`socker subst. blysockret ORDLED: bly--sockr-et
  Svensk ordbok
 9. Robert Bly

  Bly, Robert, född 1926, amerikansk författare.
 10. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.