1. ormvråk

  ormvråk är en fågel.
 2. ugnfåglar

  ugnfåglar, Furnariidae, familj suboscina tättingar med ca 230 arter i Sydamerika.
 3. vävare

  vävare, Ploceidae, familj i fågelordningen tättingar.
 4. ordinär konkurs

  ordinär konkurs, i äldre konkurslagstiftning använd benämning på sådan konkurs där boets tillgångar räcker till viss utdelning.
 5. honungsbi

  honungsbi, vanligt honungsbi, tambi, Apis mellifera, art i familjen sociala bin.
 6. bohag

  bohag, husgeråd och annat inre lösöre i ett hem.
 7. krokodiler

  krokodiler är en grupp stora kräldjur.
 8. hökuggla

  hökuggla, Surnia ulula, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 9. brun kärrhök

  brun kärrhök, eller brunhök, är en fågel som förs till familjen hökfåglar.
 10. havsörn

  havsörn är en fågel.