1. bohle

  bohle, ett främst i Mellaneuropa utövat kägelspel.
 2. Jonas Bohlin

  Bohlin, Jonas, född 1953, möbelformgivare och inredningsarkitekt.
 3. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach

  Krupp von Bohlen und Halbach, Gustav, 1870–1950, friherre, tysk industriman.
 4. Charles E Bohlen

  Bohlen, Charles Eustis, 1904–74, amerikansk diplomat.
 5. Birger Bohlin

  Bohlin, Birger, 1898–1990, paleontolog och geolog, verksam vid Uppsala universitet 1933–44 och 1952–66; professors namn 1960.
 6. August Bohlin

  Bohlin, August, 1877–1949, spelman (fiol och nyckelharpa) från Uppland.
 7. Torsten Bohlin

  Bohlin, Torsten, 1889–1950, teolog och kyrkoman, professor i systematisk teologi i Åbo 1925–29, i dogmatik och moralteologi i Uppsala 1929–34, biskop i Härnösands stift 1934–50.
 8. Knut Bohlin

  Bohlin, Knut, 1869–1956, botanist och skolman, docent vid Stockholms högskola från 1901, rektor vid Nya elementarskolan i Stockholm 1914–34; bror till Karl Bohlin.
 9. Karl Bohlin

  Bohlin, Karl, 1860–1939, astronom, professor vid Vetenskapsakademien och chef för Stockholms observatorium 1897–1927; bror till Knut Bohlin.
 10. Folke Bohlin

  Bohlin, Folke, född 1931, musikforskare, professor i musikvetenskap vid Lunds universitet 1986–96; son till Torsten Bohlin.