1. bojkott

  bojkott, kollektiv vägran i påtryckningssyfte att befatta sig med någon eller något.
 2. Bo Jonsson (Grip)

  Bo Jonsson (Grip), född sannolikt i början av 1330-talet, död 20 augusti 1386, medeltida storman, drots.
 3. boj

  boj, inom sjöfarten en flytkropp av trä, plast eller metall, förankrad så att den kan tjäna som flytande sjömärke eller för förtöjning av fartyg och båtar.
 4. boj

  boj, ett enfärgat, lätt filtat kardgarnstyg i tvåskaft, använt som enklare möbeltyg, draperier och liknande.
 5. bojar

  bojar, östeuropeisk titel av troligen turkiskt ursprung, bl.a. benämning på medlem av den gamla ryska bördsadeln.
 6. boja

  boja, ursprungligen halsjärn, senare en allmän benämning på fängsel av järn, såsom hand- och fotbojor, varmed man mer eller mindre inskränker en fånges rörelsefrihet.
 7. bojert

  bojert, bojort, medeltida, ursprungligen enmastat segelfartyg med i för- och akterskepp över däcket uppskjutande bordläggning.
 8. bojort

  bojort, detsamma som bojert.
 9. boj

  2boj [båj´] subst. ~en ~er ORDLED: boj-en
  Svensk ordbok
 10. boj

  1boj [båj´] subst. ~en ~ar ORDLED: boj-en
  Svensk ordbok