1. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 2. bollhuseden

  bollhuseden, det högtidliga löfte som avgavs av de franska generalständernas tredje stånd 20 juni 1789.
 3. bolsjevism

  bolsjevism, politisk åskådning som företräddes av bolsjevikerna.
 4. bol

  bol, ålderdomligt ord med betydelsen boställe, hemman, gård.
 5. bolsjevik

  bolsjevik, anhängare av bolsjevismen.
 6. Bollywood

  Bollywood kallas filmindustrin i staden Mumbai (Bombay) som ligger i Indien.
 7. bolmört

  bolmört, Hyoscyamus niger, art i familjen potatisväxter.
 8. Boltzmanns konstant

  Boltzmanns konstant, fundamental konstant inom fysiken, betecknad k.
 9. eden i Bollhuset

  eden i Bollhuset, se bollhuseden.
 10. Bolagsverket

  Bolagsverket, Sundsvall, avgiftsfinansierad statlig myndighet under Näringsdepartementet.