1. bollhuseden

  bollhuseden, det högtidliga löfte som avgavs av de franska generalständernas tredje stånd 20 juni 1789.
 2. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 3. bol

  bol, ålderdomligt ord med betydelsen boställe, hemman, gård.
 4. bolsjevism

  bolsjevism, politisk åskådning som företräddes av bolsjevikerna.
 5. bolsjevik

  bolsjevik, anhängare av bolsjevismen.
 6. Boltzmanns konstant

  Boltzmanns konstant, fundamental konstant inom fysiken, betecknad k.
 7. Bollywood

  Bollywood, internationellt populärnamn för den mest framgångsrika indiska filmindustrin, förlagd till Mumbai (Bombay), se Indien (Film).
 8. eden i Bollhuset

  eden i Bollhuset, se bollhuseden.
 9. Bolognaprocessen

  Bolognaprocessen, projekt som syftar till att samordna högre utbildning i Europa.

 10. bolagsordning

  bolagsordning, en av aktiebolagets stiftelsehandlingar.