1. bolag

  bolag, avtal mellan ett antal fysiska och/eller juridiska personer om samverkan för ett gemensamt ändamål, varvid de som ingår avtalet, bolagsmännen, på ett eller annat sätt är förpliktade att verka för det gemensamma ändamålet.
 2. bolag

  bo`lag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bo--lag-et
  Svensk ordbok
 3. A-bolag

  A-bolag, vardaglig benämning på avstämningsbolag.
 4. SE-bolag

  SE-bolag, europeisk bolagsform, se europabolag.
 5. vilande bolag

  vilande bolag, bolag som inte bedriver någon verksamhet, t.ex. då den konkreta verksamheten skjuts på framtiden.
 6. tyst bolag

  tyst bolag, bolag som karakteriseras bl.a. av att de förutsättningar som konstituerar ett bolag föreligger men att dessa inte syns utåt.
 7. enkelt bolag

  enkelt bolag, den grundläggande bolagsformen.
 8. venture capital-bolag

  venture capital-bolag, se riskkapitalbolag.
 9. listan över medelstora bolag

  listan över medelstora bolag, vardaglig benämning på Mid Cap.
 10. bolagsskatt

  bolagsskatt, skatt som erläggs av bolag till skillnad från fysiska personer.