1. bon

  bon, o-bon, urabon, japansk buddhistisk familjehögtid, som firas 13–16 juli eller i augusti; förfädernas andar välkomnas i hemmet vid högtidens början och återsänds till den andra sidan vid dess slut.
 2. Bonaparte

  Bonaparte, ursprungligen en italiensk adelssläkt ( Buonaparte), av vilken en gren var verksam på Korsika från 1500-talets förra hälft.
 3. bonde

  bonde betyder ursprungligen ’fast boende’; senare har ordet övergått till att beteckna jordbrukare.
 4. bondestenålder

  bondestenålder, den yngre stenåldern inom områden där boskapsskötsel och odling då utgjorde viktiga näringar, t.ex. Sydskandinavien.
 5. bondetåget

  bondetåget, nationell demonstration av omkring 30 000 bönder och andra intresserade, som 6 februari 1914 uppvaktade Gustaf V på Stockholms slott.

 6. bondeuppror

  bondeuppror, väpnade revolter från bondebefolkningen mot olika former av förtryck från makthavarnas sida.
 7. Bondeförbundet

  Bondeförbundet, svenskt politiskt parti, föregångare till Centerpartiet.
 8. bondgård

  bondgård, se gård.
 9. bondeståndet

  bondeståndet, benämning på det fjärde ståndet i den svenska ståndsriksdagen.
 10. bonsai

  bonsai, dvärgträd vars alla delar fått miniatyrutformning genom att rotens tillväxt begränsats.