1. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 2. bondmora

  bon`dmora subst. ~n bondmoror ORDLED: bond--mor-an
  Svensk ordbok
 3. mora

  mo`ra subst. ~n moror ORDLED: mor-an
  Svensk ordbok
 4. bonde

  bon`de subst. bonden bönder [bön´d-] ORDLED: bond-en
  Svensk ordbok