1. boning

  bo`ning subst. ~en ~ar ORDLED: bo-ning-en
  Svensk ordbok
 2. boningshus

  bo`ningshus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bo-nings--hus-et
  Svensk ordbok
 3. Richard Parkes Bonington

  Bonington, Richard Parkes, 1801–28, brittisk målare och litograf, främst verksam i Frankrike.
 4. Breiðablik

  Breiðablik, det isländska namnet på Bredablick, guden Balders boning.
 5. euryoik

  euryoik, se eurytop.
 6. Folkvang

  Folkvang, isländska Folkvangr, enligt eddadikten Grímnismál gudinnan Frejas boning.
 7. vihara

  vihara , vihāra, buddhistisk klosterbyggnad, avsedd för ordensmedlemmarna ( sangha).
 8. Caere

  Caere, nuvarande Cerveteri, etruskisk stad ca 45 km nordväst om Rom, strax innanför kusten.
 9. dom

  dom, ångdom, del av ångpanna.
 10. Trudvang

  Trudvang, fornisländska Þrúðvangr (’styrkans fält’), Tors del av Asgård i fornnordisk mytologi.