1. bop

  bop, förkortning för bebop, stil- och epokterm inom jazzmusiken.
 2. BOP

  BOP, beteckning för peso, valuta i Bolivia.
 3. boplats

  boplats, arkeologisk term för plats där lämningar av eller indikationer på bosättning föreligger.
 4. Bo Präntare

  Präntare (ursprungligen Pettersson), Bo, 1928–2017, tidningsman.

 5. Hale–Bopps komet

  Hale–Bopps komet, egentligen C/1995 O1 (Hale-Bopp), komet som nådde sin största ljusstyrka (i klass med himlens ljusaste stjärnor) våren 1997.

 6. Bopako

  Bopako, branschorganisation, se Bok-, pappers- och kontorsvaruförbundet.
 7. boparasitism

  boparasitism, fortplantningsstrategi som innebär att en djurart utnyttjar en annan art och en annan arts bo för utveckling och uppfödning av sin avkomma.
 8. Bopulu

  Bopulu, stad i västra Liberia; för belägenhet se landskarta Liberia.
 9. Bophuthatswana

  Bophuthatswana, f.d. hemland (bantustan) i norra Sydafrika.
 10. bopålar

  bo`pålar subst., plur. ORDLED: bo--pål-ar
  Svensk ordbok