1. bor

    bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.

  2. borgare

    borgare, ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild klass i samhället.

  3. bortfall

    bortfall vid en statistisk undersökning innebär att man från vissa observationsenheter inte får någon observation, antingen på grund av tekniskt missöde eller, vid undersökning av mänskliga populationer, på grund av svarsvägran.
  4. borggårdskrisen

    borggårdskrisen, konstitutionell konflikt mellan Gustaf V och Karl Staaff som i samband med försvarsstriden och bondetåget i februari 1914 ledde till den liberala ministärens avgång.
  5. borgarklass

    borgarklass, i marxistisk terminologi den samhällsgrupp som äger produktionsmedlen och kan köpa andras arbetskraft, främst köpmän med stort rörelsekapital och industrikapitalister.
  6. Borodino

    Borodino, ort 120 km väster om Moskva.
  7. Borrelia

    Borrelia, släkte bakterier i gruppen spiroketer.
  8. bortträngning

    bortträngning, förträngning, ett centralt dynamiskt begrepp inom psykoanalysen.
  9. borgerliga partier

    borgerliga partier, politiska partier som har en marknadsekonomisk grundsyn och tar avstånd från socialismen.

  10. borgenär

    borgenär, fordringsägare, den som har en fordran mot någon annan, gäldenären.