1. bor

  bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.

 2. borgare

  borgare, ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild klass i samhället.

 3. borggårdskrisen

  borggårdskrisen, konstitutionell konflikt mellan Gustaf V och Karl Staaff som i samband med försvarsstriden och bondetåget i februari 1914 ledde till den liberala ministärens avgång.

 4. borgerliga partier

  borgerliga partier, politiska partier som har en marknadsekonomisk grundsyn och tar avstånd från socialismen.

 5. Borgskalan

  Borgskalan, Borgs RPE-skala, skattningsskala för upplevd ansträngning, konstruerad på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov.

 6. borgerlig

  borgerlig, i nordisk politik sedan 1900-talet synonym till icke-socialistisk, i Sverige främst med avseende på Centerpartiet, Liberalerna, Moderata samlingspartiet och deras föregångare.
 7. borg

  borg, en vanligen bebodd befästningsanläggning från äldre tid.
 8. borgenär

  borgenär, fordringsägare, den som har en fordran mot någon annan, gäldenären.
 9. borgarklass

  borgarklass, i marxistisk terminologi den samhällsgrupp som äger produktionsmedlen och kan köpa andras arbetskraft, främst köpmän med stort rörelsekapital och industrikapitalister.
 10. Borrelia

  Borrelia, släkte bakterier i gruppen spiroketer.