1. bor

  bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.

 2. borgare

  borgare, ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild klass i samhället.

 3. borgarklass

  borgarklass, i marxistisk terminologi den samhällsgrupp som äger produktionsmedlen och kan köpa andras arbetskraft, främst köpmän med stort rörelsekapital och industrikapitalister.
 4. borggårdskrisen

  borggårdskrisen, konstitutionell konflikt mellan Gustaf V och Karl Staaff som i samband med försvarsstriden och bondetåget i februari 1914 ledde till den liberala ministärens avgång.
 5. Boris Jeltsin

  Jeltsin, Boris, född 1 februari 1931, död 23 april 2007, rysk politiker, president 1991–99.
 6. borderline

  borderline, inom psykiatrin benämning på vissa psykiska personlighetsstörningar.
 7. Bordeaux

  Bordeaux, stad i sydvästra Frankrike, 50 km från Biscayabukten.

 8. borgen

  borgen, kaution, ett åtagande som innebär att en eller flera personer, borgensmän, övertar ansvaret att betala en skuld som kredittagaren, gäldenären, inte kan infria.
 9. borgenär

  borgenär, fordringsägare, den som har en fordran mot någon annan, gäldenären.
 10. borg

  borg, en vanligen bebodd befästningsanläggning från äldre tid.