1. bort

  bort se böra
  Svensk ordbok
 2. bort

  bort [bårt´] adv.
  Svensk ordbok
 3. så bort

  så bort en sjukdom, en i Sverige och bland finlandssvenskar förr vanlig magisk botemetod, särskilt vid ”frossa” (malaria).
 4. sätta bort

  sätta bort en sjukdom, en av de vanligaste magiska botemetoderna inom folkmedicinen.
 5. skriva bort

  skriva bort, en av folkmedicinens magiska botemetoder, särskilt använd mot ”frossan” (malaria).
 6. bortfall

  bortfall vid en statistisk undersökning innebär att man från vissa observationsenheter inte får någon observation, antingen på grund av tekniskt missöde eller, vid undersökning av mänskliga populationer, på grund av svarsvägran.
 7. bortskymningszonen

  bortskymningszonen kallade Edwin Hubble det bälte på himlen där få eller inga galaxer kan observeras optiskt.
 8. bortträngning

  bortträngning, förträngning, ett centralt dynamiskt begrepp inom psykoanalysen.
 9. bortodling

  bortodling, förlust av organiskt material (humusämnen) i jorden genom förmultning och mineralisering, dvs. genom att det organiska materialet omvandlas och försvinner, huvudsakligen i form av koldioxid och vatten.
 10. bortbyting

  bortbyting, byting , på fornsvenska skifting, ett barn som av övernaturliga väsen, i svensk folklore vanligtvis trollen, lämnats i stället för ett av dem rövat människobarn.