1. laga fång

  laga fång, fång, juridisk term för förvärv av äganderätt, t.ex. genom köp, byte, gåva, arv eller testamente.
 2. bortkastad

  bortkastad [bårt`-] adj. bortkastat ORDLED: bort--kast-ad
  Svensk ordbok
 3. dumpstring

  dumpstring, att söka efter avfall och saker som andra har slängt, i synnerhet mat men även annat brukbart.

 4. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 5. cigarett

  cigarett, den numera vanligaste formen av tobaksvara.
 6. tara

  ta`ra subst. ~n ORDLED: tar-an
  Svensk ordbok
 7. anordning

  an`ordning subst. ~en ~ar ORDLED: an--ordn-ing-en
  Svensk ordbok