1. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till mohawker bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 3. Bosporen

  Bosporen, turk. Karadeniz Boğazı, sund som skiljer Europa från Mindre Asien och som tillsammans med Marmarasjön och Dardanellerna utgör Svarta havets utlopp till Medelhavet.
 4. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.

 5. Bosnien

  Bosnien, historiskt landskap, numera ingående i republiken Bosnien och Hercegovina.
 6. bostadsrätt

  bostadsrätt, nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden.
 7. bosniaker

  bosniaker, den slavisktalande befolkningen av muslimskt ursprung i Bosnien och Hercegovina.

 8. bostadspolitik

  bostadspolitik, offentliga åtgärder med inriktning på bostadsförsörjning och boendeförhållanden.
 9. bostadssubventioner

  bostadssubventioner, offentligt ekonomiskt stöd till bostadsbyggande och bostadskonsumtion.

 10. Bos

  Bos, det vetenskapliga namnet på ett släkte oxdjur med fem arter, tamko (ursprungligen uroxe), jak, banteng, gaur och kouprey.