1. bot

  bot, straff i form av pengar, se böter.
 2. bot

  bot är en religiös handling som gör att man blir fri från skuld.
 3. bot

  2bot subst. boten böter [bö´t-] ORDLED: bot-en
  Svensk ordbok
 4. bot

  1bot subst. ~en ORDLED: bot-en
  Svensk ordbok
 5. botare

  botare, den av svenska folklorister numera använda beteckningen för utövarna av traditionell folklig, icke vetenskapligt grundad, läkekonst (se folkmedicin) och vissa former av alternativ medicin.
 6. botgöring

  botgöring, den del av botsakramentet (se bot) som innebär att syndaren i handling visar sin ånger och villighet att gottgöra vad han brutit.
 7. botdagar

  botdagar ägnas åt botfärdighet eller botgöring.
 8. Botsmark

  Botsmark, tätort i Umeå kommun, Västerbotten (Västerbottens län), 50 km norr om Umeå; 201 invånare (2016).

 9. Botvid

  Botvid, mansnamn av nordiskt ursprung, sammansatt av bot ’bättring’ och fornsvenska vidh(er) ’skog’, ’träd’.
 10. Boteå

  Boteå, församling i Härnösands stift, Sollefteå kommun, Ångermanland (Västernorrlands län); 491 invånare (2016).