1. bot

  bot är en religiös handling som gör att man blir fri från skuld.
 2. bot

  bot, bott, datorprogram eller kombination av datorprogram som automatiskt kan utföra operationer eller simulera mänskligt beteende eller arbete i en virtuell miljö. 

 3. sakrament

  sakrament är en helig handling i den kristna kyrkan.
 4. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 5. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 6. botare

  botare, den av svenska folklorister numera använda beteckningen för utövarna av traditionell folklig, icke vetenskapligt grundad, läkekonst (se folkmedicin) och vissa former av alternativ medicin.
 7. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 8. blåsippa

  blåsippa är en växtart med blå blommor.

 9. bikt

  bikt, enskild syndabekännelse inför präst, följd av avlösning.
 10. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.