1. Leptaena

  Leptaena, det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte armfotingar i klassen Articulata.
 2. trilobiter

  trilobiter, Trilobita, utdöd klass trilobitartade leddjur som levde i havet från äldre kambrium till yngre perm (för ca 560–250 miljoner år sedan).
 3. hyoliter

  hyoliter, Hyolitha, utdöd klass ryggradslösa djur av osäker släktskap, känd från kambrium till perm (för ca 570–245 miljoner år sedan).
 4. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 5. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.