1. bovarysm

  bovarysm , lusten och förmågan hos människan att uppfatta sig som en annan än den hon är.
 2. Bov

  Bov, f.d. kommun i Region Syddanmark, södra Jylland, Danmark.
 3. bovete

  bovete, bokvete, Fagopyrum esculentum, art i familjen slideväxter.

 4. bovin

  bovin, som har med nötkreatur att göra.
 5. Emma Bovary

  Emma Bovary , huvudpersonen i Gustave Flauberts roman ”Madame Bovary” (1857).
 6. Boverkets byggregler

  Boverkets byggregler, egentligen Regelsamling för byggande, sammanställning av regler vad avser byggande som utges av Boverket.

 7. bov

  bov subst. ~en ~ar ORDLED: bov-en
  Svensk ordbok
 8. Boverket

  Boverket, central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet (till och med 2010 under Miljödepartementet) för frågor om byggd miljö och hushållning med mark och vattenområden, fysisk planering och hushållning med naturresurser, byggande och boende.
 9. Bovinae

  Bovinae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen oxdjur i familjen slidhornsdjur.
 10. Bovidae

  Bovidae, det vetenskapliga namnet på hovdjursfamiljen slidhornsdjur.