1. Boverket

  Boverket, central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet (till och med 2010 under Miljödepartementet) för frågor om byggd miljö och hushållning med mark och vattenområden, fysisk planering och hushållning med naturresurser, byggande och boende.
 2. bovete

  bovete, bokvete, Fagopyrum esculentum, art i familjen slideväxter.

 3. Bov

  Bov, f.d. kommun i Region Syddanmark, södra Jylland, Danmark.
 4. Bovillae

  Bovillae, antik latinsk stad på Albanobergens västra sluttning, ca 16 km från Rom.

 5. bovin

  bovin, som har med nötkreatur att göra.
 6. bovarysm

  bovarysm , lusten och förmågan hos människan att uppfatta sig som en annan än den hon är.
 7. Boverkets byggregler

  Boverkets byggregler, egentligen Regelsamling för byggande, sammanställning av regler vad avser byggande som utges av Boverket.

 8. bov

  bov subst. ~en ~ar ORDLED: bov-en
  Svensk ordbok
 9. Emma Bovary

  Emma Bovary , huvudpersonen i Gustave Flauberts roman ”Madame Bovary” (1857).
 10. Bovidae

  Bovidae, det vetenskapliga namnet på hovdjursfamiljen slidhornsdjur.