1. Bov

  Bov, f.d. kommun i Region Syddanmark, södra Jylland, Danmark.
 2. bov

  bov subst. ~en ~ar ORDLED: bov-en
  Svensk ordbok
 3. bovin

  bovin, som har med nötkreatur att göra.
 4. bovarysm

  bovarysm , lusten och förmågan hos människan att uppfatta sig som en annan än den hon är.
 5. Boverket

  Boverket, central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet (till och med 2010 under Miljödepartementet) för frågor om byggd miljö och hushållning med mark och vattenområden, fysisk planering och hushållning med naturresurser, byggande och boende.
 6. Bovinae

  Bovinae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen oxdjur i familjen slidhornsdjur.
 7. Bovidae

  Bovidae, det vetenskapliga namnet på hovdjursfamiljen slidhornsdjur.
 8. bovete

  bovete, bokvete, Fagopyrum esculentum, art i familjen slideväxter.

 9. Bovallstrand

  Bovallstrand, tätort i Sotenäs kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 25 km norr om Lysekil; 447 invånare (2016).

 10. Bovillae

  Bovillae, antik latinsk stad på Albanobergens västra sluttning, ca 16 km från Rom.