1. boxning

  boxning, knytnävskamp mellan två personer efter bestämda regler.
 2. boxarupproret

  boxarupproret, 1898–1901, den mest omfattande av de folkliga proteströrelserna i Kina mot det västerländska inflytandet i landet under den krisperiod som föregick kejsardömets fall 1912.

 3. boxningsskador

  boxningsskador, såväl akuta som kroniska, yttre som inre kroppsskador.
 4. box

  box, postbox, kan vara antingen box i boxanläggning eller box i kassa.
 5. box

  box, inom husdjursskötseln en avbalkning i stall eller ladugård för ett eller flera djur.
 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. box

  2box subst. ~en ~ar ORDLED: box-en
  Svensk ordbok
 8. box

  1box [båk´s] subst. ~en ~ar ORDLED: box-en
  Svensk ordbok
 9. box play

  box play, i ishockey spel koncentrerat till försvarszonen av ett lag i numerärt underläge, dvs. med färre spelare på banan än motståndarlaget.
 10. box office

  box office, biljettkontor (på en teater eller biograf); termen har också kommit att beteckna intäkterna där och därmed också attraktionskraften hos en teaterpjäs eller film.