1. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad kallas en händelse i november 1520 när närmare 100 personer avrättades i Stockholm.
 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 3. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 4. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 5. landslagen

  landslagen, lag gällande för den svenska landsbygden från mitten av 1300-talet till 1736.

 6. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 7. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 8. Ganges

  Ganges är en flod i Indien och Bangladesh.
 9. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 10. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.