1. bräss

  bräss, organ i brösthålan, se thymus.
 2. bräss

  bräss subst. ~en el. ~et ORDLED: bräss-en
  Svensk ordbok
 3. thymosin

  thymosin, liksom det närbesläktade thymopoetin ett peptidhormon som bildas i thymus (brässen).
 4. inälvsmat

  inälvsmat, innanmat , mat som tillagas av organ från slaktdjur, vilt eller fågel, t.ex. njure, bräss, hjärta och tunga.
 5. kalvbräss

  kalvbräss, maträtt tillagad av lunga eller thymus (brässen) av kalv, sedan gammalt en av delikatesserna inom det finare köket.
 6. August Hammar

  Hammar, August, 1861–1946, anatom, professor i Uppsala 1894–1926.
 7. thymektomi

  thymektomi, tymektomi, operativt avlägsnande av thymus (brässen).
 8. Elis Sandberg

  Sandberg, Elis, 1910–89, veterinärmedicine doktor, utövare av alternativmedicin.
 9. thymocyt

  thymocyt, cell som härstammar från benmärgen och som i thymus (brässen) mognar till T-lymfocyt (jämför differentiering).
 10. thymushormoner

  thymushormoner, substanser som produceras av epitelceller i thymus (brässen).