1. brådstörtad

  brå`dstörtad adj. brådstörtat ORDLED: bråd--stört-ad
  Svensk ordbok
 2. enkammarsystem

  enkammarsystem, politisk ordning där parlamentet består av endast en kammare.
 3. Johann Friedrich Struensee

  Struensee, Johann Friedrich, 1737–72, tyskfödd dansk politiker.
 4. avfärd

  a`vfärd subst. ~en ~er ORDLED: av--färd-en
  Svensk ordbok
 5. huvudstupa

  huvudstupa [hu`v- äv. huv`-] adv. ORDLED: huvud--stupa
  Svensk ordbok
 6. hals

  hals subst. ~en ~ar ORDLED: hals-en
  Svensk ordbok