1. bråk

  bråk är ett tal som kan skrivas enligt formen vilket är detsamma som a/ b.
 2. bråk

  bråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bråk-et
  Svensk ordbok
 3. bråka

  bråka, redskap för bråkning av lin.
 4. bråkning

  bråkning, brytning, mekanisk bearbetning av rötat, torkat rålin i syfte att krossa linstjälkarna, så att linfibrerna kan separeras från ”veden”.
 5. bråkform

  bråkform har man ett tal i som är skrivet som a/ b där både a och b är heltal.
 6. Brå-kitteln

  Brå-kitteln, kittel från andra århundradet f.Kr., importerad från keltiskt område och funnen i Brå vid Horsens på östra Jylland.
 7. bråkig

  brå`kig adj. ~t ORDLED: bråk-ig
  Svensk ordbok
 8. bråka

  2brå`ka subst. ~n bråkor ORDLED: bråk-an
  Svensk ordbok
 9. bråka

  1brå`ka verb ~de ~t ORDLED: bråk-ar SUBST.: bråkande, bråkning (till 2); bråk (till 1)
  Svensk ordbok
 10. bråkstake

  brå`kstake subst. ~n bråkstakar ORDLED: bråk--stak-en
  Svensk ordbok