1. bråk

  bråk, matematiskt uttryck av formen a/ b, där a kallas täljaren, b nämnaren och strecket bråkstreck.
 2. bråka

  bråka, redskap för bråkning av lin.
 3. bråkning

  bråkning, brytning, mekanisk bearbetning av rötat, torkat rålin i syfte att krossa linstjälkarna, så att linfibrerna kan separeras från ”veden”.
 4. bråk

  bråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bråk-et
  Svensk ordbok
 5. bråkform

  bråkform har man ett tal i som är skrivet som a/ b där både a och b är heltal.
 6. Brå-kitteln

  Brå-kitteln, kittel från andra århundradet f.Kr., importerad från keltiskt område och funnen i Brå vid Horsens på östra Jylland.
 7. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 8. lin

  lin är en växt som man kan tillverka tyg av. Ur fröna får man linolja.
 9. Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud var en händelse som ägde rum på Nyköpingshus 1317.
 10. skala

  skala, mått på förminskning eller förstoring av verkligheten vid avbildning, t.ex. på en karta.