1. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 2. BRA

  BRA, Braathens Regional Airlines, Stockholm, svenskt flygbolag bildat 2015 efter ett samgående mellan Malmö Aviation och Sverigeflyg, båda ägda av den norska koncernen Braathens Aviation.
 3. Bra Böckers Lexikon

  Bra Böckers Lexikon, ett populärvetenskapligt uppslagsverk i 25 volymer, utgivet av Bokförlaget Bra Böcker AB i Höganäs.
 4. brahman

  brahman, ett av de mest centrala begreppen inom indisk religion och filosofi.
 5. brasklapp

  brasklapp, hemlig reservation, förbehåll anfört som försiktighetsåtgärd.
 6. bragelöfte

  bragelöfte, löfte om kommande bragder som nordiska hjältar brukade avlägga i samband med dryckesoffer till Brage; jämför bragebägare.
 7. brahmanatexter

  brahmanatexter, tidiga indiska prosaverk (de äldsta från ca 500 f.Kr.), som är centrala för de brahmanska prästernas religionsutövning och tankevärld; ordet Brahmana innebär en förklaring om brahman.
 8. Bram Stoker

  Stoker, Bram, 1847–1912, brittisk (irländsk) författare.
 9. Brad Pitt

  Pitt, Bradley (Brad), född 1963, amerikansk skådespelare.

 10. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.