1. brak

  brak subst. ~et ORDLED: brak-et
  Svensk ordbok
 2. brake horsepower

  brake horsepower, förkortning bhp, måttenhet för maximalt tillgänglig nettoeffekt från en motor, främst i motorfordon, där effektbehovet för olika för motorn nödvändiga hjälpaggregat har avräknats.
 3. brakved

  brakved, Frangula alnus, art i familjen brakvedsväxter.
 4. braky

  braky-, brachy-, förled: kort-; ingår i termer som brakydaktyli, onormalt korta fingrar och tår, och brakignati, onormalt kort underkäke.
 5. brakialplexus

  brakialplexus, plexus brachialis , armflätan, det nätverk som bildas av nerverna från femte segmentet av halsryggmärgen till och med första segmentet av bröstryggmärgen.
 6. Brakpan

  Brakpan, stad i provinsen Gauteng, Sydafrika, 37 km öster om Johannesburg; 364 100 invånare (2009).
 7. brakialgi

  brakialgi, armsmärta orsakad av att nervvävnad i halsregionen retas genom tillklämning eller inflammation.
 8. brakial

  brakial, brachialis, som tillhör armen, som har med armen att göra.
 9. brakteat

  brakteat, ensidigt präglat mynt av silver.
 10. brakylogi

  brakylogi, äldre språkvetenskaplig term: sammanträngt uttryckssätt, lakonism.