1. braka

  bra`ka verb ~de ~t ORDLED: brak-ar SUBST.: brakande; brak
  Svensk ordbok
 2. Georges Braque

  Braque, Georges, född 13 maj 1882, död 31 augusti 1963, fransk målare, skulptör och grafiker.
 3. brake horsepower

  brake horsepower, förkortning bhp, måttenhet för maximalt tillgänglig nettoeffekt från en motor, främst i motorfordon, där effektbehovet för olika för motorn nödvändiga hjälpaggregat har avräknats.
 4. brakved

  brakved, Frangula alnus, art i familjen brakvedsväxter.
 5. brak

  brak subst. ~et ORDLED: brak-et
  Svensk ordbok
 6. etrogcitron

  etrogcitron, Citrus medica var. ethrog, varietet av suckatcitron i familjen vinruteväxter.
 7. bhp

  bhp, förkortning för brake horsepower.
 8. Max Mallowan

  Mallowan, Sir Max, 1904–78, brittisk arkeolog, professor i främreorientalisk arkeologi vid London University 1949–60, därefter fellow vid Oxford University.
 9. Syrien

  Syrien, stat i Mellanöstern.

 10. rådbråkning

  rådbråkning, skärpning av dödsstraffet som innebar att avrättningen genomfördes (eller inleddes) genom att bödeln med hjälp av ett vagnshjul krossade eller bröt sönder armar, ben och bröstkorg på delinkventen, varpå hjulet även användes för steglingen av kroppen.