1. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 2. Brand

  Brand, anarkisternas och ungsocialisternas tidskrift, startad i Stockholm 1898.
 3. Brand

  Brand, drama av den norske dramatikern Henrik Ibsen, utgivet 1866.

 4. brandman

  brandman är en person som har som yrke att bekämpa bränder eller medverka i annan räddningsverksamhet.
 5. brandvarnare

  brandvarnare, rökdetektor, en anordning som drivs med batteri eller på elnätet och som kontinuerligt kan registrera kännetecken på rök från en begynnande brand och avge en larmsignal.
 6. brandvägg

  brandvägg (engelska firewall), i datorsammanhang en säkerhetsmekanism som förhindrar oönskad tillgång till delar av internet.

 7. Brandenburger Tor

  Brandenburger Tor, den viktigaste stadsporten i 1700-talets Berlin, på vägen från slottet och Unter den Linden ut genom Tiergarten och vidare mot det preussiska kungadömets stamland Brandenburg.

 8. brandstridsmedel

  brandstridsmedel, vapen eller ammunition som verkar genom brand.
 9. Brand Blanshard

  Blanshard, Brand, 1892–1987, amerikansk filosof, professor vid Yale University 1945–61.
 10. brand

  brand, inom medicinen detsamma som kallbrand.