1. branle

    branle, ursprungligen fransk medeltida folkdans som dansades i ring.
  2. Island

    Island, stat i Nordatlanten.

  3. folkdans

    folkdans, traditionella former av dans som förekom hos landsbygdsbefolkningen vid den tid då man började dokumentera folkkulturens yttringar, dvs. i Sverige kring mitten av 1800-talet.