1. brexit

  brexit, benämning på Storbritanniens utträde ur EU. 

 2. bre

  bre, glaciär.
 3. breddgrad

  breddgrad, geografisk bredd, latitud, en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn uttryckt i grader nordlig bredd (° nordlig bredd) eller grader sydlig bredd (° sydlig bredd), beroende på om punkten ligger på norra eller södra halvklotet.

 4. Bretton Woods-systemet

  Bretton Woods-systemet, internationellt valutasystem ca 1958–73, som byggde på fasta växelkurser.
 5. Brest-Litovsk-freden

  Brest-Litovsk-freden, fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike–Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918.
 6. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 7. Bretagne

  Bretagne, region i nordvästra Frankrike; 26 010 km2, 3,3 miljoner invånare (2019).

 8. Brezjnevdoktrinen

  Brezjnevdoktrinen, sovjetisk utrikespolitisk doktrin enligt vilken socialistiska länders suveränitet var begränsad och militär intervention i sådana länder berättigad.
 9. brevroman

  brevroman, roman som helt eller till övervägande delen består av fiktiva brev, ibland även med inslag av dagboksanteckningar.
 10. Bretton Woods-avtalet

  Bretton Woods-avtalet, avtal från 1944 rörande internationellt ekonomiskt samarbete.