1. bre

  bre, glaciär.
 2. brexit

  brexit, benämning på Storbritanniens utträde ur EU. 

 3. breddgrad

  breddgrad, geografisk bredd, latitud, en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn uttryckt i grader nordlig bredd (° nordlig bredd) eller grader sydlig bredd (° sydlig bredd), beroende på om punkten ligger på norra eller södra halvklotet.

 4. Brezjnevdoktrinen

  Brezjnevdoktrinen, sovjetisk utrikespolitisk doktrin enligt vilken socialistiska länders suveränitet var begränsad och militär intervention i sådana länder berättigad.
 5. Bretton Woods-systemet

  Bretton Woods-systemet, internationellt valutasystem ca 1958–73, som byggde på fasta växelkurser.
 6. Brest-Litovsk-freden

  Brest-Litovsk-freden, fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike–Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918.
 7. Bretton Woods-avtalet

  Bretton Woods-avtalet, avtal från 1944 rörande internationellt ekonomiskt samarbete.
 8. brevroman

  brevroman, roman som helt eller till övervägande delen består av fiktiva brev, ibland även med inslag av dagboksanteckningar.
 9. Bretagne

  Bretagne, region i nordvästra Frankrike; 26 010 km2, 3,3 miljoner invånare (2019).

 10. bredbandskommunikation

  bredbandskommunikation, i dagligt tal bredband, överföring av till exempel data, bild eller video över ett kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation.