1. breddgrad

  breddgrad, geografisk bredd, latitud, en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn uttryckt i grader nordlig bredd (° nordlig bredd) eller grader sydlig bredd (° sydlig bredd), beroende på om punkten ligger på norra eller södra halvklotet.

 2. terapeutisk bredd

  terapeutisk bredd, uttryck för säkerheten hos ett läkemedel: avståndet mellan den dos av medlet som är effektiv och den dos som är giftig (toxisk).
 3. bredd

  bredd, koordinat som anger en himlakropps eller en orts vinkelavstånd från ett grundplan.
 4. bredd

  bredd subst. ~en ~er ORDLED: bredd-en
  Svensk ordbok
 5. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 8. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 9. gradnät

  gradnät är ett rutnät på en karta eller en jordglob.
 10. bredda

  bredda, den lokala benämningen i Rättvik på den tvärrandiga framvåden på folkdräktskjolarna.