1. bredda

  bredda, den lokala benämningen i Rättvik på den tvärrandiga framvåden på folkdräktskjolarna.
 2. bredda

  bredd`a verb ~de ~t ORDLED: bredd-ar SUBST.: breddande, breddning
  Svensk ordbok
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 7. spektrallinje

  spektrallinje, ursprungligen den linjeformade bild av inträdesspalten till ett spektroskop som erhölls i spektroskopets bildplan.
 8. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 9. bredd

  bredd, koordinat som anger en himlakropps eller en orts vinkelavstånd från ett grundplan.
 10. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.