1. Oscar Brefeld

  Brefeld, Oscar, 1839–1925, tysk botanist, professor vid skogsakademin i Eberswalde 1878–84, vid universitetet i Münster 1884–98 och i Breslau (nuvarande Wrocław) från 1898.
 2. skaldebrev

  skaldebrev, under 1700-talet benämning på ett rimmat brev, fingerat eller äkta; så i Hedvig Charlotta Nordenflychts ”Skalde-Bref till Criton”.
 3. Jonas Carl Linnerhielm

  Linnerhielm, Jonas Carl, 1758–1829, ämbetsman, reseskildrare och tecknare, 1783–96 protokollsekreterare vid krigsexpeditionen, riksheraldiker från 1809.
 4. Thórbergur Thórðarson

  Thórðarson, Thórbergur, 1889–1974, isländsk författare.
 5. Anders Schönberg

  Schönberg, Anders, 1737–1811, historiker, rikshistoriograf och riksheraldiker.
 6. köping

  köping, samhällsbildning som upphörde i samband med kommunreformen 1971.
 7. Hans Bergeström

  Bergeström, Hans, 1735–84, pietistisk präst, författare och översättare i religiösa och moraliska ämnen.
 8. Johan Ekeblad

  Ekeblad, Johan, 1629–97, hovman och diplomat; jämför släktartikel Ekeblad.
 9. Peter Lorenz Sellergren

  Sellergren, Peter Lorenz, 1768–1843, väckelsepredikant, komminister i Hälleberga (Växjö stift) från 1812.
 10. Olof Rudbeck

  Rudbeck, Olof (Olaus), d.ä., döpt 12 december 1630, död 17 september 1702, naturforskare, historiker m.m.; jämför släktartikel Rudbeck.