1. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 2. brevduva

  brevduva, tamduva, form av klippduva ( Columba livia), numera nästan enbart använd för kappflygning.
 3. brevställare

  brevställare, handbok med exempel på utformning av brev av olika slag.
 4. brevlåda

  brevlåda, behållare i vilken brev samlas upp för sortering och utdelning.
 5. brevporto

  brevporto, befordringsavgift för post.
 6. brevskola

  brevskola, detsamma som korrespondensinstitut, se distansundervisning.
 7. breviarium

  breviarium (latin, ’kort [dvs. ’komprimerad’] utgåva’, av brevis ’kort’), bok som innehåller alla texter för tidegärdens bönestunder.
 8. brev

  brev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brev-et
  Svensk ordbok
 9. Jeremias brev

  Jeremias brev, ett föregivet brev från Jeremia till de fångna i Babylon.
 10. öppet brev

  öppet brev, ett för publicering avsett brev, ofta av politisk karaktär, som vanligtvis vänder sig till myndigheter eller offentliga personer.