1. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 2. brev

  brev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brev-et
  Svensk ordbok
 3. Jeremias brev

  Jeremias brev, ett föregivet brev från Jeremia till de fångna i Babylon.
 4. öppet brev

  öppet brev, ett för publicering avsett brev, ofta av politisk karaktär, som vanligtvis vänder sig till myndigheter eller offentliga personer.
 5. katolska brev

  katolska brev, sju brev i Nya Testamentet: Jakobs brev, Första–Andra Petrusbreven, Judas brev och Första–Tredje Johannesbreven.
 6. ESS-brev

  ESS-brev, typ av försändelse införd 1991 av Posten som gemensam ersättning för tidigare rek-, ass- och expressförsändelser.
 7. Judas brev

  Judas brev, det sista av de s.k. katolska breven i Nya Testamentet.
 8. Jakobs brev

  Jakobs brev, ett av de s.k. katolska breven i Nya Testamentet.
 9. brevställare

  brevställare, handbok med exempel på utformning av brev av olika slag.
 10. brevförsändelse

  brevförsändelse, sammanfattande benämning på brev, postkort (tidigare kallat brevkort) och korsband (trycksaker, affärshandlingar och varuprov).