1. Brevens bruk

  Brevens bruk är en liten ort i Örebro kommun i Närke.
 2. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 3. alla breve

  alla breve, musikalisk beteckning för taktarter där halvnoterna är räkneenhet, i stället för fjärdedelarna.
 4. Jeremias brev

  Jeremias brev, ett föregivet brev från Jeremia till de fångna i Babylon.
 5. öppet brev

  öppet brev, ett för publicering avsett brev, ofta av politisk karaktär, som vanligtvis vänder sig till myndigheter eller offentliga personer.
 6. katolska brev

  katolska brev, sju brev i Nya Testamentet: Jakobs brev, Första–Andra Petrusbreven, Judas brev och Första–Tredje Johannesbreven.
 7. Judas brev

  Judas brev, det sista av de s.k. katolska breven i Nya Testamentet.
 8. ESS-brev

  ESS-brev, typ av försändelse införd 1991 av Posten som gemensam ersättning för tidigare rek-, ass- och expressförsändelser.
 9. Jakobs brev

  Jakobs brev, ett av de s.k. katolska breven i Nya Testamentet.
 10. brev

  brev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brev-et
  Svensk ordbok