1. Vilhelm Moberg

  Moberg, Vilhelm, född 20 augusti 1898, död 8 augusti 1973, författare.
 2. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 3. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 4. franko

  franko, postal term som användes på brev till utlandet från 1660- till 1880-talet och innebar att portot betalts helt eller delvis av avsändaren.
 5. kontext

  kontext, inom diplomatiken benämning på den mellersta av de tre större grupper med mer eller mindre fasta formler som det medeltida diplomet enligt antik förebild skulle vara uppbyggt av.
 6. monogram

  monogram, namnchiffer, figur som består av en persons initialer, ofta utsirade, ofta också hopslingrade.
 7. Bibi Andersson

  Andersson, Berit (Bibi), född 11 november 1935, död 14 april 2019, skådespelerska och regissör, syster till Gerd Andersson.

 8. Barnabasbrevet

  Barnabasbrevet, en Barnabas tillskriven kristen skrift på grekiska, sannolikt från 130-talet.
 9. Evert Taube

  Evert Taube har skrivit många av våra mest älskade visor.
 10. Galaterbrevet

  Galaterbrevet, brev skrivet av Paulus, sannolikt i Efesos år 55, och riktat till församlingar i Galatien.