1. brevställare

  brevställare, handbok med exempel på utformning av brev av olika slag.
 2. brevstycke

  brevstycke, brevklipp, kallas inom filatelin den del av ett brev som frimärket sitter på och som är avklippt för att sparas av samlare.
 3. brevskola

  brevskola, detsamma som korrespondensinstitut, se distansundervisning.
 4. brevstämpling

  brevstämpling sker i den dubbla avsikten att dels makulera frimärken respektive valörstämpel på postkort, postbrev och frankokuvert, dels ange avgångsort och avgångsdatum.
 5. brevställ

  bre`vställ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brev--ställ-et
  Svensk ordbok
 6. brevskrivare

  bre`vskrivare subst. ~n äv. brevskrivarn, plur. ~, best. plur. brevskrivarna ORDLED: brev--skriv-ar-en
  Svensk ordbok
 7. brevskörd

  bre`vskörd subst. ~en ~ar ORDLED: brev--skörd-en
  Svensk ordbok
 8. brevskola

  bre`vskola subst. ~n brevskolor ORDLED: brev--skol-an
  Svensk ordbok
 9. brevställare

  bre`vställare subst. ~n äv. brevställarn, plur. ~, best. plur. brevställarna ORDLED: brev--ställ-ar-en
  Svensk ordbok
 10. brevsvar

  bre`vsvar subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brev--svar-et
  Svensk ordbok