1. bringa

  bringa, hos däggdjur det område på kroppen som sitter mellan frambenet och bröstet, i praktiken alltså det område där muskulaturen utgörs av bröstmusklerna.
 2. bringa

  2bring`a subst. ~n bringor ORDLED: bring-an
  Svensk ordbok
 3. bringa

  1bring`a verb bragte el. ~de, bragt el. ~t, pres. ~r ORDLED: bring-ar SUBST.: bringande
  Svensk ordbok
 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. Bring

  Bring, släkt, tidigast med säkerhet känd genom rådmannen Enert Mattsen Bring (död senast 1659) i Landskrona.
 6. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 7. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 8. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 9. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 10. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.