1. brist

  brist subst. ~en ~er ORDLED: brist-en
  Svensk ordbok
 2. brist i godset

  brist i godset, omständighet som föreligger när det som avlämnats inte uppgår till avtalad kvantitet och säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet, trots att allt inte har avlämnats.
 3. bristande förutsättningar

  bristande förutsättningar, inom avtalsrätten förhållande som föreligger när någon vid ingående av avtal utgår från vissa förutsättningar som senare inte infrias.
 4. bristyrkesutbildning

  bristyrkesutbildning, tidvis använd benämning på omskolning av även icke arbetslösa personer till arbetsområden med brist på arbetskraft.
 5. bristsjukdom

  bristsjukdom, hos människan ett sjukdomstillstånd som orsakas av brist på en eller flera nödvändiga komponenter i kosten.

 6. bristsymtom

  bristsymtom, symtom som uppstår till följd av otillräcklig tillförsel via kosten eller av otillräckligt upptag av livsnödvändiga näringsämnen som inte kan tillverkas i kroppen.
 7. bristsjukdom

  bristsjukdom, hos växter i första hand en störning framkallad av brist på något oorganiskt näringsämne i jorden.
 8. Bristol

  Bristol, stad i sydvästra England, Storbritannien, 15 km från floden Avons utlopp i Severns mynningsvik; 449 300 invånare (2016).

 9. bristområde

  bristområde, annan benämning på det utarmningsområde eller spärrskikt som finns i övergången mellan P- och N-dopade områden i halvledarkomponenter, s.k. PN-övergångar.
 10. bristolglas

  bristolglas, prydnads- och bruksföremål i koboltblått, ibland också grönt eller rött glas, som regel med förgylld dekor.