1. brista

  2bris`ta subst. ~n bristor ORDLED: brist-an
  Svensk ordbok
 2. brista

  1bris`ta verb brast brustit brusten brustna, pres. brister ORDLED: brist-er SUBST.: bristande (till 1), bristning (till 1); brist (till 2)
  Svensk ordbok
 3. bristande förutsättningar

  bristande förutsättningar, inom avtalsrätten förhållande som föreligger när någon vid ingående av avtal utgår från vissa förutsättningar som senare inte infrias.
 4. bristande

  bris`tande adj., ingen böjning ORDLED: brist-ande
  Svensk ordbok
 5. brist i godset

  brist i godset, omständighet som föreligger när det som avlämnats inte uppgår till avtalad kvantitet och säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet, trots att allt inte har avlämnats.
 6. brist

  brist subst. ~en ~er ORDLED: brist-en
  Svensk ordbok
 7. formbarhetsgränskurva

  formbarhetsgränskurva, FGK, en begränsningskurva för de töjningar och töjningskombinationer som ett material kan utsättas för utan att brista, t.ex. vid pressning av en plåtdetalj till en bil.
 8. compliance

  compliance, medgörlighet, följsamhet, ett organs, t.ex. lungans eller urinblåsans, förmåga att tänjas vid tryckförändring utan att brista.
 9. ägglossning

  ägglossning, ovulation, skeendet då ett moget ägg lämnar äggstocken i samband med att äggblåsan (follikeln) som innehåller äggcellen brister.
 10. PKU-laboratoriet

  PKU-laboratoriet, nationellt laboratorium för neonatal biokemisk screening, dvs. befolkningsinriktad verksamhet för diagnos av vissa medfödda (kongenitala) sjukdomar genom klinisk-kemisk analys av prover från nyfödda barn.