1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. sverigefinnar

  sverigefinnar kallas människor som bor i Sverige och har finska som modersmål.

 3. chanukka

  chanukka, ḥanukka, hanukka, ljusfesten, tempelinvigningsfesten, judisk högtid som firas årligen under åtta dagar med början 25 Kislev (vanligen i december) främst till minne av återinvigningen av Jerusalems tempel 164 f.Kr.
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 6. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 7. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 8. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,